Posledné synody

V tejto sekcii prinášame základné informácie o posledných synodách
 

SYNODA O MLADÝCH (2018) 

Synoda biskupov, ktorá sa konala od 3. do 28. októbra 2018, mala tému "Mladí, viera a rozlišovanie povolania".
Prvý týždeň bol venovaný spoznávaniu reality mladých ľudí, druhý jej interpretácii v duchu viery a tretí bol zameraný na hľadanie pastoračných rozhodnutí. 

 

Kto a kedy zvolal Biskupskú synodu o mladých?

Zvolal ju pápež František. Rozhodol o tom po konzultácii s cirkevnými predstaviteľmi z celého sveta.
Oznámili to v októbri 2016 (Viac informácií).

Zvolená téma „je vyjadrením pastoračnej starostlivosti Cirkvi o mladých, nadväzuje na to, čo priniesli synodálne zhromaždenia o rodine a na obsahy posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris laetitia. Má za cieľ sprevádzať mladých na ich existenciálnej ceste smerom k dospelosti, aby prostredníctvom procesu rozlišovania mohli objaviť svoj životný projekt a s radosťou ho uskutočňovať, v otvorení sa stretnutiu s Bohom a s ľuďmi a s aktívnym podielom na zveľaďovaní Cirkvi a spoločnosti.“

 

Čo predchádzalo jej zvolaniu?


- 13. januára 2017 - Predstavili prípravný dokument 15. generálneho zhromaždenia biskupskej synody. Prípravný dokument reprezentuje úvodnú fázu prípravy synody. Téma budúcej synody biskupov znie „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“.

- 13. januára 2017 - Pápež František sa obrátil listom na všetkých mladých sveta pri príležitosti publikovania prípravného dokumentu biskupskej synody 2018.

- 14. júna 2017 - Spustili oficiálnu internetovú stránku v rámci prípravy na Synodu; jej súčasťou bol aj dotazník pre mladých (youth.synod2018.va). Vyplnilo ho vyše 100 000 ľudí. Jej slovenskú verziu spustila v novembri 2017 Rada pre mládež a univerzity KBS na stránke mamnazor.sk (dotazník vyplnilo takmer 4 600 mladých Slovákov).

- 19. marca 2018 - V Ríme sa konalo predsynodálne stretnutie mladých ľudí z celého sveta. Medzi 300 účastníkmi bolo zastúpené aj Slovensko. Viktória Žolnová, ktorá sa v rámci Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie už desať rokov venuje dobrovoľníctvu, sa v rámci šesťdňového intenzívneho programu v Ríme zapojila do anglicky hovoriacej skupiny.


- 20. júna 2018 - Vo Vatikáne zverejnili pracovný dokument Instrumentum laboris. Rozdelený je do troch častí: 1. Rozpoznať: Cirkev načúva realite; 2. Interpretovať: Viera a rozlišovanie povolania a 3. Vybrať si: Cesty pastoračnej a misionárskej konverzie Dokument je zostavený podľa metódy duchovného rozlišovania a aj „samotná synoda je úkonom rozlišovania“. Postupovať sa tak bude v duchu logiky pastoračnej analýzy, ktorú uvádza Svätý Otec vo svojej apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium (č. 51).

Celkovo 214 bodov Pracovného dokumentu pokrýva mimoriadne širokú paletu tém. Možno uviesť nadpisy ako „Úloha rodiny“, „Medzigeneračné vzťahy,“ „Konfrontácia s globalizáciou“, „Práca a profesia“, „Spiritualita a život viery“, „Mladí v živote Cirkvi“, „Svet športu“, „Choroba, utrpenie a vylúčenie“, „Telo, afektívnosť a sexualita“, „Dozrievanie vo viere a dar rozlišovania“, „Povolanie nasledovať Ježiša“, „Chuť a krása liturgie“, „Dynamika rozlišovania povolania“, „Umenie sprevádzania“, „Všeobecné povolanie ku svätosti“ a mnohé ďalšie témy.

- 15. septembra 2018 - Menný zoznam účastníkov októbrovej biskupskej synody zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice. Na synode s témou „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ sa zo Slovenska zúčastnia prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak, bratislavský arcibiskup metrpolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský a mladá laička Viktória Žolnová.

Zoznam účastníkov oficiálne zverejnený sekretariátom synody v sobotu 15. septembra sa člení do viacerých kategórií. Synode bude ako zvyčajne predsedať osobne Svätý Otec František. Ako generálny sekretár bude prítomný kardinál Lorenzo Baldisseri a štyrmi predsedajúcimi delegátmi budú kardináli Louis Sako z Iraku, Desiré Tsarahazana z Madagaskaru, Charles Bo z Mjanmarska a John Ribat z Papuy Novej Guiney.

Generálnym relátorom je kard. Sérgio da Rocha z Brazílie, dvoma špeciálnymi sekretármi sú jezuita Giacomo Costa a salezián Rossano Sala, obaja z Talianska. Komisiu pre informovanie povedie prefekt Dikastéria pre komunikáciu Dr. Paolo Ruffini a Komisiu pre riešenie kontroverzií kard. Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu.

Pokiaľ ide o účasť zo Slovenska, medzi zástupcami východných katolíckych cirkví, ktorí sa zúčastnia na synode z titulu svojho úradu je hlava Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi sui iuris, prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Medzi volenými zástupcami biskupských konferencií celého sveta je za Konferenciu biskupov Slovenska jej predseda, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Medzi audítormi sa na synode zúčastní Viktória Žolnová, mládežnícka animátorka, ktorá sa v rámci Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie už desať rokov venuje dobrovoľníctvu a v marci 2018 sa zúčastnila v Ríme na Predsynodnom stretnutí.

Na zasadaniach synody sa bude zúčastňovať spolu 50 audítorov. Ich zloženie odráža pestrosť všetkých kontinentov, ako aj mladý vek. Popri piatich tzv. bratských delegátoch z iných kresťanských cirkví príde na synodu na osobitné pozvanie aj brat Alois, prior Komunity v Taizé.

- 18. septembra 2018 - Vo Vatikáne predstavili novú apoštolskú konštitúciu pápeža Františka Episcopalis communio (Biskupské spoločenstvo) o úlohe a štruktúre Synody biskupov. Medzi jej charakteristiky patrí najmä aspekt konzultovania Božieho ľudu, definovanie štruktúr Synody a spôsobov uplatňovania Petrovho primátu vo vzťahu k synodálnosti.

- 1. októbra 2018 - V Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavili novinárom podrobné informácie k blížiacej sa synode o mladých. Synodu otvorí už túto stredu Svätý Otec František slávnostnou svätou omšou na Námestí sv. Petra za účasti 267 synodálnych otcov, medzi ktorými budú po prvý raz aj dvaja čínski biskupi. V stredu 3. októbra sa nebude konať zvyčajná generálna audiencia, ale veriaci sú pozvaní k účasti na otváracej omši synody so začiatkom o 10:00 h na Vatikánskom námestí. Synoda s témou: „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ potrvá 25 dní až do 28. októbra.

V rámci širšieho programu Synody, ktorá bude nielen o mladých, ale aj spolu s mladými, sa už v najbližšiu sobotu 6. októbra o 17. hod. Svätý Otec stretne v Aule Pavla VI. vo Vatikáne s niekoľkými tisíckami mladých ľudí. Mladí budú na synode v radoch audítorov, čiže poslucháčov, no budú sa zúčastňovať aj na diskusiách v menších krúžkoch podľa jazykových skupín. Z počtu 49 audítorov je 34 mladších ako 29 rokov. Na synode bude aj 8 bratských delegátov z iných kresťanských cirkví, 23 expertov a ďalší personál. Generálnym relátorom synody je 58-ročný brazílsky kardinál Sérgio da Rocha. Ako dnes vysvetlil novinárom, práca bude postupovať v troch fázach podľa kapitol Pracovného dokumentu.

Prvý týždeň bude venovaný spoznávaniu reality mladých ľudí, druhý jej interpretácii v duchu viery a tretí sa zameria na hľadanie pastoračných rozhodnutí. Synoda podľa slov kardinála da Rochu ukáže veľmi odlišné situácie v rozličných častiach sveta. Túto rozmanitosť však podľa jeho slov Cirkev nechce „unifikovať“, ale naopak doceniť „sviežosť a originalitu každého“. V záverečných dňoch budú synodálni otcovia hlasovať o znení Záverečného dokumentu a zvolia nové zloženie Generálneho sekretariátu synody na ďalšie funkčné obdobie.

Pri tlačovej konferencii generálny sekretár Synody biskupov kardinál Lorenzo Baldisseri vysvetlil, že zasadnutie synody sa už bude riadiť novými smernicami na základe apoštolskej konštitúcie pápeža Františka Episcopalis communio. Smernice publikované v dnešný deň 1. októbra 2018 rozšírili zloženie Stálej rady synody na 21 biskupov, podľa proporcií kontinentov. Novinári budú o priebehu synody denne informovaní na brífingu o 13.30 vo vatikánskom Tlačovom stredisku Svätej stolice v pondelok až sobotu, a to v piatich hlavných jazykoch, informoval vedúci synodálnej Komisie pre informovanie, prefekt Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice Paolo Ruffini.

 

Modlitba a patróni biskupskej synody: 

Pozývame k modlitbe pápeža Františka za synodu
Patróni synody o mladých (aj s bl. Annou Kolesárovou)

 

Dôležité dokumenty:

- Prípravný dokument pre biskupské konferencie s otázkami dotazníka
- Informácia o slovenských dotazníkoch
- Posolstvo Svätého Otca Františka k 33. svetovému dňu mládeže 2018
List Svätého Otca mladým k synode
- Výsledný dokument prípravného predsynodálneho stretnutia
- Instrumentum laboris (prípravný dokument pre synodu)

- Homília pri záverečnej omši synody: Počúvať, stať sa blížnymi, svedčiť

- Záverečný dokument biskupov odovzdaný Svätému Otcovi (v taliančine)

- List synodálnych otcov mladým ľuďom 

Web a sociálne médiá
Oficiálny web synody / Facebook / Instagram / Twitter

Aktuality zo synody: 

Udalosti, ktoré predchádzali synodu o mládeži
Výber zo spravodajstva TK KBS k téme synody (dossier)
Vatikánsky spravodajský prehľad k synode 2018

 

Zdroje: Vatikánsky rozhlas SK / TK KBS