O SYNODE BISKUPOV NA JEDNOM MIESTE

Na tejto internetovej stránke nájdete prehľadné informácie o Biskupskej synode. Jej cieľom je priblížiť zasadnutia synody. Zatiaľ posledné z nich zvolal pápež František. Venovala sa téme rodiny. Bolo rozdelené na dve etapy - mimoriadne zhromaždenie (od 5. do 19. októbra 2014) a riadne zhromaždenie (od 4. do 25. októbra 2015).

Najbližšia synoda biskupov sa uskutoční v októbri 2018 na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Zvolená téma „je vyjadrením pastoračnej starostlivosti Cirkvi o mladých, nadväzuje na to, čo priniesli nedávne synodálne zhromaždenia o rodine a na obsahy posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris laetitia," uvádza komuniké Tlačového strediska Svätej stolice.