O SYNODE BISKUPOV NA JEDNOM MIESTE

Na tejto stránke nájdete prehľadné informácie o Biskupskej synode. Jej cieľom je priblížiť zasadnutia synody. Zatiaľ posledné z nich zvolal pápež František.

Venovala sa téme rodiny. Bolo rozdelené na dve etapy - mimoriadne zhromaždenie (od 5. do 19. októbra 2014) a riadne zhromaždenie (od 4. do 25. októbra 2015). Ovocím bola apoštolská exhortácia pápeža Františka Amoris Laetitia.

Aktuálna synoda biskupov, ktorá sa koná od 3. do 28. októbra 2018, je na na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“.

Prvý týždeň bude venovaný spoznávaniu reality mladých ľudí, druhý jej interpretácii v duchu viery a tretí sa zameria na hľadanie pastoračných rozhodnutí.

Pozývame k modlitbe pápeža Františka za synodu