O SYNODE BISKUPOV NA JEDNOM MIESTE

 

Na tejto internetovej stránke nájdete prehľadné informácie o Biskupskej synode. Jej cieľom je priblížiť zasadnutia synody. Zatiaľ posledné z nich zvolal pápež František. Bolo rozdelené na dve etapy - mimoriadne zhromaždenie (od 5. do 19. októbra 2014) a riadne zhromaždenie (od 4. do 25. októbra 2015). Slovensko zastupovali bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak.